Hunauvat ihuilaqutauniaqtut ujarangnaqtunit timimut ihumamullu?

Ihuilaqutauniaqtut ujarangnaqtunit timimut qanurinnianut inuup, qanurinnianullu ujarangnaqtut, imatullu qanuqtut aktigiyumik aturnianik. Avuuriniq ujarangnaqtunik aallaniklu hunanik (taanngarmik aallaniklu aanngayarnaqtunik) aallatqiiktunik aanngayalaqhutikhanik.

Hivikittumut ikpingnarniinnut ujanangnaqtunit ilaulayut ilangit hapkuangulaaqtut:

 • Quviahukhutik niryallakhimalirniaqturlu;
 • Ihumaalukhutik nutqangalimaikhutik ihumamikkut ayuqhaliqhutiklu;
 • Huungitunik tautuktuuyaaqhutik ihumaqliqhutiklu;
 • Hinigumainaliqhutik uingalikhutik;
 • Puigulaaliqhutik;
 • Ayuqhaqtut tuhaayuuyaruiqhutiklu uqarviugaluakhutik ihumaliuttiariamingniklu;
 • Niriyumainaliqhutik;
 • Kayuumaktittuq uumatip aulania;
 • Aulariguiqhutik upinahaaqpakhutiklu hulruyalaqiyuq;
 • Kayuumiiqtuttut ilittuq ayuqhaliqhunillu amihunik ihumayaminik atauhirmit (e.g., akhaluutiturumik aquttaakhamingnik); unalu
 • Imiqilaqipluni paniqtittuq qania iggiangallu.